• Venue: Nizhny Novgorod Stadium
  • Other Names:
  • City: Nizhny Novgorod
  • Location: Dolzhanskaya st. 2, Nizhny Novgorod, Russia
  • Capacity: 44899
  • Field Size: 105x68 meters
  • Geo Coordinates: 56° 20′ 15″ S, 43° 57′ 47″ W
  • Time Zone: MSK
  • UTC Offset: UTC+3
Go To Schedule

All matches played at Nizhny Novgorod Stadium

Your Time*


Local Time

June 18,2018
Monday
15:00 MSK

UTC Time

June 18,2018
Monday
12:00 UTC

Venue

Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
UTC+3

Group F
 Sweden vs. South Korea 
-:-
Match No. 12

Your Time*


Local Time

June 21,2018
Thursday
21:00 MSK

UTC Time

June 21,2018
Thursday
18:00 UTC

Venue

Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
UTC+3

Group D
 Argentina vs. Croatia 
-:-
Match No. 23

Your Time*


Local Time

June 24,2018
Sunday
15:00 MSK

UTC Time

June 24,2018
Sunday
12:00 UTC

Venue

Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
UTC+3

Group G
 England vs. Panama 
-:-
Match No. 30

Your Time*


Local Time

June 27,2018
Wednesday
21:00 MSK

UTC Time

June 27,2018
Wednesday
18:00 UTC

Venue

Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
UTC+3

Group E
 Switzerland vs. Costa Rica 
-:-
Match No. 42

Your Time*


Local Time

July 1,2018
Sunday
21:00 MSK

UTC Time

July 1,2018
Sunday
18:00 UTC

Venue

Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
UTC+3

Round of 16
Winners of Group D vs. Runners-Up of Group C
-:-
Match No. 52

Your Time*


Local Time

July 6,2018
Friday
17:00 MSK

UTC Time

July 6,2018
Friday
14:00 UTC

Venue

Nizhny Novgorod Stadium
Nizhny Novgorod
UTC+3

Quarter-final
Winners of Match 49 vs. Winners of Match 50
-:-
Match No. 57